Polityka prywatności

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych klientów Kancelarii

 • Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie radca prawny Andrzej Osuch, prowadzący Kancelarię Rady Prawnego “JURYSTA” z siedzibą w Olkuszu (dalej: my). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

– listownie na adres: ul. Augustiańska 5/19, 32-300 Olkusz

– przez e-mail: andrzej@osuch-radca.pl

– telefonicznie: +48 608 458 474

 • Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, celem świadczenia pomocy prawnej, w tym reprezentowania przed odpowiednimi sądami i organami w ramach zawartej umowy

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

 • Wypełnienie obowiązku prawnego w związku z wymogami określonymi obowiązującymi przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwana „RODO”),

 • wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy (art. 6 ust 1 lit c RODO),

 • wykonanie celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit f RODO)

 • Twoja zgoda na przetwarzanie przekazanych danych

 • Nasz uzasadniony interes – należyte świadczenie pomocy prawnej

 • Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez okres jednego roku od momentu zakończenia prowadzenia sprawy, a następnie po upływie przedawnienia roszczeń związanych z zawartą umową

 • Odbiorcy danych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:

 • naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT, firmie prowadzącej obsługę księgową. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

 • Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,

 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,

 • prawo usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,wycofania zgody, a także przenoszenia danych – tylko w zakresie nie kolidującym z obowiązkami ustawowymi oraz etycznymi ciążącymi na radcy prawnym;

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe w punktach 1).

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.