Specjalizacja

Specjalizujemy się w:

– windykacji należności i odzyskiwaniu długów;
– dochodzeniu należnych odszkodowań;
– prawie rzeczowym (zasiedzenia, rozgraniczenia i uwłaszczenia nieruchomości, ustanawianie służebności oraz wszelakie uregulowania stanów prawnych nieruchomości);
– prawie spadkowym (dziedziczenie testamentowe; dziedziczenie ustawowe; zrzeczenie się dziedziczenia; odrzucenie spadku; ochrona przed wierzycielami zmarłego; dochodzenie należności od spadkobierców);
– prawie handlowym i gospodarczym (rejestracja: spółek prawa handlowego, stowarzyszeń i fundacji; reprezentacja osób prawnych i fizycznych w postępowaniach sądowych);
– prawie upadłościowym i naprawczym;
– prawie pracy (umowy o pracę, regulaminy pracy, reprezentacja przed sądami, itp.)