Zakres usług

Kancelaria radcy prawnego „JURYSTA” zapewnienia:

– kompleksową obsługę prawną oraz reprezentację Klienta w sądzie a także przed organami administracyjnymi i egzekucyjnymi oraz  wnoszenie wszelkich związanych z tym pozwów, podań, wniosków, skarg, środków odwoławczych i innych pism procesowych
– udzielania ustnych i pisemnych porad w zakresie prawa, sporządzanie opinii i ekspertyz prawnych,
– opracowywanie projektów: umów, porozumień, ugód, regulaminów, itp.
– pomoc oraz reprezentacja w negocjacjach,
– prowadzenie stałej obsługi prawnej przedsiębiorców i osób prawnych.