Ceny

Informujemy, że w zakresie cen obowiązuje:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych
– z dnia 22 października 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1804)
– z dnia 3 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 265)

>>LINK DO POBRANIA ROZPORZĄDZENIA<<

Przy ustalaniu w umowie wynagrodzenia bierze się pod uwagę rodzaj i stopień zawiłości sprawy oraz wymagany nakład pracy radcy prawnego. Ceny usług niewymienionych w powyższym rozporządzeniu i ewentualnych premii ustala się indywidualnie. Prowadzimy również stałą obsługę prawną przedsiębiorców i osób prawnych