Specjalizacja

Kancelaria specjalizuje się w:

  • uzyskiwaniu odszkodowań dla Klientów;
  • pomocy osobom pokrzywdzonym w wyniku popełnienia przestępstwa lub wykroczenia (naprawienie szkody, zadośćuczynienie, nawiązka);
  • kompleksowej windykacji należności, w tym dochodzeniu roszczeń w sposób polubowny, składaniu pozwów o zapłatę i reprezentacji przed komornikiem;
  • sprawach majątkowych (podziały majątku, zasiedzenia, rozgraniczenia, uwłaszczenia gospodarstw rolnych, ustanawiania służebności i inne);
  • prawie rodzinnym (rozwody; alimenty; kontakty z dzieckiem, uregulowanie władzy rodzicielskiej; wydawanie zarządzeń opiekuńczych i inne)
  • prawie pracy (ustalenie istnienia stosunku pracy, rozwiązania stosunku pracy, dochodzenie zaległego wynagrodzenia i inne) ;
  • prawie administracyjnym (składanie wniosków i podań, odwołania od decyzji, reprezentacja przed sądami administracyjnymi i inne).