Oferta

Kancelaria świadczy usługi prawne na rzecz:

  • klientów indywidualnych;
  • podmiotów gospodarczych .

Pomoc prawna świadczona przez Kancelarię obejmuje:

  • stałą obsługę prawną przedsiębiorców;
  • reprezentowanie Klientów przed Sądami oraz organami administracji;
  • udzielanie porad prawnych,
  • przygotowywanie tekstów, opiniowanie oraz negocjację umów cywilnoprawnych,
  • przygotowywanie pism procesowych, wezwań do zapłaty, pozwów, apelacji, zażaleń oraz kasacji;
  • sporządzanie odwołań od decyzji ZUS i innych organów administracji

Kancelaria przyjmuje zlecenia kompleksowego prowadzenia sprawy bądź uzyskania jednorazowej pomocy prawnej.